وبلاگ درس اقتصاد

دبیرستان شاهد صاحب الزّمان قم سال دوم رشته ادبیات و علوم انسانی

گنجینه سوالات تستی اقتصاد(کنکوری)

گنجینه سوالات تستی اقتصاد(کنکوری) بخش اول


 فصل اول : اقتصاد چیست ؟


1- کدام جمله ی زیر مفهوم « علمی بودن اقتصاد » را نمی رساند  :

1-   اقتصاد دانان با روش ( جمع آوری اطلاعات ، مشاهدات و طبقه بندی آنها ) نظریاتی را ارائه می دهند ، سپس به ارزیابی آنها می پردازند .

2-   به دنبال کشف روابط علّی و معلولی بین پدیده های اقتصادی جهان واقع هستند .

3-   با تکیه بر مطالعات خود ، باعث ارتقای دانش فنی تولید و استفاده از منابع می شوند .

4-   می توانند برخی مشکلات را در صحنه ی اقتصادی پیش بینی کرده و روش هایی را برای جلوگیری از آن طراحی کنند .

2- حاصل تلاش فکری انسان برای یافتن « بهترین روش استفاده از منابع » چیست ؟

 1- دست یافتن به سطح بالاتری از رفاه            2-پدید آمدن اندیشه اقتصادی

 3- گسترش و پیشرفت تمدن بشری                 4- دست یابی به بیش ترین میزان تولید .

 

 فصل دوم : آشنایی با شاخص های اقتصادی


1- حسابداری ملی از چه نظر اهمیت دارد ؟

1-   تاثیر سیاست های مختلف دولت را بر سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی می سنجد .

2-   با اندازه گیری درآمد ملی ، درآمد سرانه و ... وضعیت جامعه را با کشورهای دیگر مقایسه می کند .

3-   سطح رفاه جامعه را می سنجد و برای بالا بردن آن راه چاره می اندیشد .

4-   با بررسی وضع اقتصادی جامعه و یافتن مشکلات در صدد حل آن بر می آید .

2- بر خلاف مفهوم رایح و مصطلح ، در حسابداری ملی خدمات با عنوان ........................ شناخته می شود .

1-   کالا               2-تولید             3-فعالیت اقتصادی            4- ارزش+ نوشته شده در  ۸۹/۰۹/۰۶ساعت 15:45  توسط محمد رفیعی  |